Nederlandse Vereniging van MuntHandelaren

 
Doelstellingen
 
De NVMH is opgericht in 1982 om de belangen van de munthandel en van de verzamelaars op effectieve
wijze te beschermen. Alle leden van de NVMH onderschrijven de erecode van de vereniging:

-Een NVMH-lid zal nimmer verkopen, doen verkopen, produceren of laten produceren:
vervalsingen, kopieën en niet-officiële naslagen tenzij duidelijk als zodanig herkenbaar of aangeduid.

-Een NVMH-lid zal nimmer numismatische voorwerpen kopen of verkopen waarvan hij aan de
rechtmatigheid van de verkrijging twijfelt of behoort te twijfelen.

-Voorwerpen, waarover de koper gegronde klachten heeft, dienen te worden teruggenomen, mits de
klacht binnen een redelijke termijn kenbaar wordt gemaakt.

-Een NVMH-lid zal naar beste vermogen objectieve en eerlijke voorlichting geven.

-Een NVMH-lid zal zijn numismatische voorwerpen dienen te kwalificeren volgens gangbare normen.